Články

Inštalácia podlahy – krok za krokom

Prinášame vám návod na jednoduché pokladanie podlahy bez námahy.

  • Pokladanie
  • Podkladové materiály
  • Parotesná zábrana
  • Pokladanie plávajúcej podlahy
  • Lepenie na podkladovú plochu
  • Podlahové kúrenie

Pokladanie

Ako začať s inštaláciou podlahy?

Pred samotným začiatkom pokladania podlahových krytín je potrebné uistiť sa, že je podkladová plocha (na ktorú budú umiestnené jednotlivé podlahové dosky) rovná a pevná. Ďalším dôležitým bodom je kontrola vlhkostičistoty, aby nedošlo k poškodeniu podlahy, jej nadvihnutiu či nerovnomernému pokladaniu.

Relatívna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať nad hodnotou 30-60% a to v priebehu celej inštalácie a tiež určitú dobu po nej. V prípade, že je vlhkosť vzduchu nižšia alebo vyššia, je potrebné vykonať opatrenia a upraviť ju (zvlhčením, prípadne odvlhčením).

Pracovná teplota by mala presahovať 18 °C.

Poznámka: rovnaké hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty sú potrebné aj pri skladovaní ešte nerozbalených podlahových dosiek. Neotvárajte ich skôr, než tesne pred pokladaním podlahy.

Podkladové materiály

Pri inštalácii plávajúcich podláh je potrebné použiť vhodné podkladové materiály – nie len pre dokonalé vyrovnanie povrchu, ale aj z dôvodu eliminovania hluku pri chôdzi po podlahe. Odporúčame použiť podkladové materiály s dlhou životnosťou.

Vzhľadom na to, že drevená podlaha je prirodzene tvrdá, je nutné inštalovať podložku na pohltenie nárazov. Vhodnými materiálmi sú Tarkofoam, Cellfoam, Tarkoflex, Tuplex a Tarkoflex Light.

Parotesná zábrana

Parotesná zábrana slúži ako ochrana pred vzlínajúcou vlhkosťou. Je potrebné ňou pokrývať celú podkladovú plochu. Typickou zábranou je často používaná polyetylénová fólia, ktorej hrúbka je 0,2mm. Túto fóliu je dôležité inštalovať s presahom najmenej 200mm, poprípade zlepovať páskou.

Podložné materiály Takett TarkoflexTarkoflex Light majú zároveň vlastnosti parotesnej zábrany, preto sú s obľubou používané aj z tohto dôvodu.

Pokladanie plávajúcej podlahy

Novú plávajúcu podlahu môžete pokladať priamo na už aplikovanú (predchádzajúcu) drevenú alebo vinylovú podlahu. V prípade, ak si zvolíte typ so zámkovým profilom Ultraloc, budete k inštalácii potrebovať ručnú pílku a priklepovací blok. Systém Combiloc nevyžaduje žiadne iné nástroje – iba pílku. Oba zámkové systémy majú určité obmedzenie, čo sa týka maximálnej plochy pokladania, a to 12x20 m.

Lepenie na podkladovú plochu

Pokiaľ pokladáte podlahovú krytinu na plochu, ktorá presahuje 250 m2, nemôžete použiť plávajúce usporiadanie podlahových dosiek. V tomto prípade je potrebné podlahu prilepiť k podkladovej ploche. Uvedená metóda platí takisto pre zložitejšie práce (napr.: ak ste si zvolili pokladanie jednotlivých kusov podlahy do určitého vzoru).

Bližšie informácie nájdete priamo v inštrukciách pri podlahových doskách, alebo sa obráťte na nás tu.

Podlahové kúrenie

Systém vykurovania podlahy musí byť vodný, poprípade elektrický, avšak s automatickým obmedzením výkonu – iba takýmto spôsobom môže byť zaistené rovnomerné kúrenie po celej ploche podlahovej krytiny. Povrchová teplota pritom nesmie prekročiť 27°C.

Podlahové kúrenie je možnou voľbou pre všetky hrúbky podlahy, ale je nutné dbať na to, aby boli v miestnosti jednotlivé dosky pri pokládke ukladané v pozdĺžnom smere. Ďalej je žiaduce nechávať pri prahoch tzv. dilatačné medzery. Pokiaľ sa krytina inštaluje do väčších miestností, a teda je celková plocha rozsiahlejšia, musí byť podlaha opatrená dilatačnými špárami.

Upozornenie: podlahové kúrenie môže spôsobiť pohyby podlahy a tým vytvoriť štrbiny. Navyše buk a javor majú väčšie tepelné dilatácie, preto sa aplikácia podlahového kúrenia neodporúča. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Inštalácia podlahy – krok za krokom

Zoznam článkov