Články

Chyby pri kladení podlahy

Nivelačné stierky – pomoc a problém zároveň. Predíďte chybám pri kladení podláh.

1. chyba: Zanedbaný podklad

Jednou z najčastejších a najzávažnejších chýb pri kladení podlahových krytín je podcenenie prípravy samotného podkladu. Často sa zabúda na vlhkosť v miestnosti, ktorá môže spôsobiť popraskanie či iné poškodenia podlahy. Tie si následne budú vyžadovať nemalé finančné prostriedky na ich odstránenie.
Nebezpečná vlhkosť

Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná najmä novostavbám, respektíve tzv. „rýchlostavbám“. Takéto druhy stavieb sa vykonávajú v relatívne krátkom časovom limite, čo v praxi znamená, že betón nemá dostatok času na vyzretie. Vzhľadom na vysoké riziko vzniku vlhkosti podkladných betónov je nevyhnutné meranie zostatkovej vlhkosti podkladu.
Ďalším, nemenej dôležitým krokom pri príprave podkladu na aplikáciu podlahy, je aj kontrola na prítomnosť cementového mlieka (mäkká separačná vrstva, na ktorej sa podlaha neudrží). V prípade jeho výskytu je potrebné promptné odstránenie. Okrem cementových podkladov sa do popredia dostávajú aj anhydritové podklady vyžadujúce si obdobnú starostlivosť.
Agresivita vody

Agresívna voda vzniká pri postupnom rozpúšťaní cementu (obsahujúcom sírany) s hydrátom hlinitým a hydroxidom vápenatým, pričom sa tvoria objemné kryštáliky (napr. etrengit zväčšujúci svoj objem 2 – 4,5x) spôsobujúce nebezpečný kryštalizačný tlak.
Vplyvom tohto tlaku dochádza k trhaniu vrstiev a anhydrit stráca svoju súdržnosť.

Predísť nepríjemnostiam dokáže vhodne aplikovaná penetrácia.

Rekonštruované objekty

Rekonštrukcia starších budov si vyžaduje osobitú pozornosť na prvotne aplikované podlahy, pri ktorých nie je úplne jednoznačné, z akého materiálu boli vyrobené.

Ako sa vyhnúť komplikáciám:

Skúška savosti
Dôvod: nezriedka je možné natrafiť na betón napustený vodným sklom alebo iným druhom disperzie, ktorá v prípade spojenia so zámesovou vodou stierky spôsobuje nemalé ťažkosti

Ako na to: nalejte trochu vody na plochu, s ktorou chcete pracovať a počkajte, kým sa voda vyparí (alebo vsiakne). Podľa času potrebného na vyparenie zistíte, do akej miery bude potrebná penetrácia.

Rada na záver: V prípade, že po vyparení ostanú na ploche biele alebo inak sfarbené škvrny je veľmi pravdepodobné, že je podkladová podlaha napustená inou látkou.
Kontrola zvyškov starých náterov, lepidiel, škvŕn
Dôvod: je nutné dbať hlavne na to, či tieto zvyšky nie sú náhodou mastné alebo vodou rozpustné, čo by mohlo spôsobiť problémy pri pokladaní novej podlahy

Rada na záver: Objavenie hrdzavých škvŕn môže naznačovať predchádzajúcu aplikáciu magnezitového poteru. Pri takýchto škvrnách sa neodporúča obyčajná penetrácia na báze disperzie, pretože podlaha nemusí dostatočne priľnúť k povrchu (škvrny sú mastné).

Podklad Hodnoty podľa CM prístroja pre paronepriepustné krytiny Hodnoty podľa CM prístroja pre paropriepustné krytiny
Cementové potery 2,0 CM % 3,0 CM %
Cementové vytápané potery 1,8 CM % 1,8 CM %
Anhydritové potery 0,5 CM % 1,0 CM %
Anhydritové vytápané potery 0,3 CM % 0,3 CM %

2. chyba: Nesprávna voľba stierky

S príchodom nových materiálov, spôsobov realizácie a prevratných technológií sa do popredia dostali aj novinky v podobe novovzniknutých typov a druhov nivelačných hmôt. Tieto hmoty sa používajú v najrôznejšom prostredí na čoraz netradičnejších podkladoch.

 • nivelizácia drevených a oceľových podkladov
 • nivelizácia plôch na podlahovom vytápaní
 • nivelizácia podláh v priemyselných prevádzkach
 • nivelizácia v exteriéroch pri náročných podmienkach
 • vyrovnávanie rozdielov od 1 – do niekoľko desiatok milimetrov
 • skracovanie doby vysychania stierok až do extrémne krátkych časových intervalov

Iba špecialisti Vám ponúknu kvalifikované informácie
Nespoliehajte sa na informácie z druhej ruky! Obráťte sa na odborníkov zo servisných stredísk, ktorí Vám radi poskytnú odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa výberu a aplikácie kvalitných nivelačných stierok a poterov. Investujte do skutočnej kvality.

3.chyba: Neodborné prevedenie

Pri aplikácii stierok je nevyhnutné dodržiavať niekoľko dôležitých zásad. Inak môže dôjsť k situácii, kedy sa znehodnotí nielen samotná vrstva stierky, ale aj celá plocha.
Pamätajte si:

 • Za akýchkoľvek okolností dodržujte predpísané miešanie stierky s vodou

  Nezabudnite, že materiály, s ktorými pracujete, sú reálne chemické zlúčeniny. Správny pomer dávkovania jednotlivých zložiek zaručí dokonale vyzerajúcu podlahu.
 • Vyvarujte sa vrstveniu stierky

Vrstvenie stierky môže mať za následok, že sa jednotlivé vrstvy nemusia prepojiť – plocha sa začne odlupovať postupne, krok za krokom (po častiach), ako bola zalievaná. S takýmto javom sa stretávame na stavbách, kde sú kombinované nivelačné hmoty od rôznych výrobcov.

 • Pozor pri vrstvení

Ak je nevyhnutné plochu vrstviť, dbajte ohľad na to, že vrchná vrstva musí byť vždy o niečo slabšia než spodná. Zároveň je žiaduce, aby bola najmä spodná vrstva dostatočne vyschnutá a opäť napenetrovaná (pri nedostatočnom vyschnutí dochádza k šmykovému pnutiu spôsobujúcemu deformáciu stierky a jej odtrhnutie od podkladu).

 • Ukončenie stierky

Nezabudnite na oddelenie stierky od zvislých konštrukcií vložením dilatačnej pásky.

4. chyba: Zbytočné urýchľovanie

Dnešný trend výstavby je sprevádzaný rýchlym životným tempom, čo má za následok porušovanie jednotlivých technologických postupov a „nezdravú“ rýchlosť dokončovania stavebných objektov.

Mylne sa domnievame, že spôsobený prievan alebo otvorený priestor, na ktorý praží slnko, urýchli proces schnutia. Práve naopak – proces sa výrazne spomalí. Citlivosť nivelačných hmôt si vyžaduje nie len starostlivosť, ale aj dostatok času pre perfektný výsledok.

Chyby pri kladení podlahy

Zoznam článkov