Články

Ako si správne vybrať podlahu

Pri výbere drevenej podlahy treba zvážiť niekoľko závažných faktorov, ktoré môžu priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvniť životnosť a celkovú podobu podlahoviny.

Vzhľadom na to, je dôležité dať do pozornosti technickú stránku podláh (nezávisle od jej vzhľadu, ktorý je možné vidieť). Čo sa týka technickej špecifikácie podlahových krytín, najdôležitejší faktorom pri rozhodovaní sa medzi jednotlivými typmi podláh je tvrdosť použitého dreva.

Tvrdosť dreva a jeho funkcia

Správne rozhodnutie je zárukou udržania drevenej podlahy v dokonalom stave. Preto je nevyhnutné premyslieť si, akú funkciu má plniť miestnosť, v ktorej chcete parkety pokladať.

V prípade, že si zvolíte parkety z tvrdého dreva, podlaha sa stáva vynikajúcou investíciou – najmä do spojovacích miestností (vstupná hala, chodba...) alebo do detských izieb, ktoré sú neustále zaťažované pohybom. Odolnosť drevenej podlahy voči mechanickému poškodeniu je veľmi vysoká, a preto je uvedený typ podlahoviny vhodný aj do verejných (nemocnie, školské zariadenia, kancelárie, obchodné priestory) či športových interiérov (haly, telocvične). Podlahy z tvrdého dreva dokážu odolávať permanentnému zaťaženiu v uvedených priestoroch po celé roky.

Ako sa meria tvrdosť dreva?

Pri určovaní tvrdosti dreva sa najčastejšie používa praktická a zároveň veľmi presná metóda merania, tzv. skúška podľa Brinella. Autorom tejto komplexnej metódy je Johan August Brinell, švédsky inžinier, ktorý svoju skúšku prvýkrát uviedol do pozornosti už v roku 1900, presnejšie na Svetovej výstave v Paríži.

V čom spočíva Brinellova skúška

Prvým krokom pri zisťovaní tvrdosti dreva je vtlačovanie malej oceľovej guľôčky do povrchu dreva, a to za pomoci veľkého zaťaženia. Hodnota tvrdosti sa potom určuje na základe veľkosti vtisku, ako pozostatku v štruktúre. V prípade, že je výsledný vtisk malých rozmerov, môžeme hovoriť o vysokej kvalite dreva (vysokej hodnote tvrdosti).

Záver: čím je nameraná hodnota vyššia, tým je drevená podlaha odolnejšia/ trvanlivejšia.

*Poznámka: Drevo je prírodným materiálom s premenlivou štruktúrou – vyvíjalo sa a rástlo v priebehu niekoľkých rokov. Je živou hmotou, a preto je potrebné vykonávať viacero meraní. Brinellova skúška sa tak pre každý druh dreva praktizuje opakovane a na rôznych „miestach“ – pre presnejšie a objektívnejšie určenie tvrdosti. Koncová tvrdosť drevenej podlahy sa v tabuľkách uvádza ako výsledok nameraných (jednotlivých) hodnôt, ktoré sú spriemerované.

Ako si správne vybrať podlahu

Zoznam článkov